E-handelstrender 2024 | Vendre & Nets

Patrik Müller, e-handelsexpert på Nets, besöker oss för att dela med sig av trender och insikter från
deras senaste rapport E-handelsrapport Sverige.